งานมารีอาโปลี ของคณะโฟโคลาเร

(*) มารีอาโปลี …พี่น้อง ผู้ใหญ่ เยาวชน และเด็ก จากกรุงเทพฯ วัดในสังฆมณฑลจันทบุรี 112คน มาอยู่ด้วยกัน 1 วัน เพื่อเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และแบ่งปันประสบการณ์ วัฒนธรรมแห่งพระวรสาร ในหัวข้อ “กล้า ก้าว…ไปด้วยกัน กับทิศทางพระศาสนจักร(Synod)” ที่วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่ เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2022