ดาวน์โหลดหนังสือ “ความศักดิ์สิทธิ์ในครอบครัวทั่วโลก” (Holiness in Families around the World)

https://family.cbct.or.th/e-book/Emailing%20SANTITA%20FAMIGLIE_ENG/index.html

…………………………….

👉ในปีครอบครัว Amoris Laetitia Dicastery for Laity Family and Life ได้จัดเตรียมหนังสือ “ความศักดิ์สิทธิ์ในครอบครัวทั่วโลก” (Holiness in Families around the World) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมศาสนบริการด้านครอบครัวเห็นถึงความงามของกระแสเรียกแห่งชีวิตสมรสและครอบครัวในวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์

👪 หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงชีวิตสมรสและบรรดาครอบครัวซึ่งเป็นผู้ที่มีความปรารถนาและความตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าจะเจริญชีวิตด้วยพระวาจาของพระเจ้าอย่างไรได้ครบสมบูรณ์ในประสบการณ์รหัสธรรมอันใหญ่ยิ่งนี้ของหนทางที่จะนำไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตสมรส

จาก…แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2022