ตารางเวลางานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2022 ณ กรุงโรม อิตาลี ในหัวข้อ “ความรักในครอบครัวคือกระแสเรียก และวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์” (Family Love: A Vocation and A Path To Holiness)