บรรยากาศ ประชุมเตรียมจัดงาน อบรม สชค. วัด พระมารดานิจานุเคราะห์บ้านเข็กน้อย จัดวันที่ 26 – 28 ส.ค. 65 ครับ

แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครสวรรค์ ประชุมจัดเตรียมงานสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ในวันที่ 26-28 สค.2022 ณ วัดแม่พระนิจานุเคราะห์บ้านเข็กน้อย