ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ วัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว

ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ วัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว

💒จัดงาน #วันครอบครัววัดเซนต์แอนโทนี ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2022
💝เพื่อการอภิบาล และสร้างบรรยากาศความมีชีวิตชีวาของครอบครัวคริสตชน ในโอกาสที่ปีนี้เป็นปีครอบครัว👪

พระศาสนจักรเป็นสิ่งดีงามของครอบครัวและครอบครัวเป็นสิ่งดีงามของพระศาสนจักร (Amoris Laetitia 87)