พอดแคสเรื่อง “ครอบครัว” โดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช

มาตามนัด Podcast Catholic
เมษา นี้ ฟังหนังใน พอดแคสต์กัน 4เรื่อง 4 สาระ ฉบับครอบครัวเอเซีย โอกาสปีครอบครัว (19 มีนาคม 2021-26 มิถุนายน 2022) โดย คุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการแผนกสื่อมวลชนคาลิกแห่งประเทศไทย

https://youtu.be/sJkzHjGmriwสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย