รำพึงพระวาจาสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2021

เชิญพี่น้องร่วมไตร่ตรองพระวาจาโอกาสสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ โดย Joseph C.K