รำพึงพระวาจาโอกาสสมโภชพระเยซูคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาลและวันกระแสเรียก

เชิญพี่น้องรำพึงพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าโอกาสสมโภชพระเยซูกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล และวันกระแสเรียก โดย Joseph C.K