ร่วมรำพึงไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้าในค่ำคืนที่ 24 ธันวาคม 2021 สมโภชพระคริสตสมภพ

ร่วมรำพึงไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้าในค่ำคืนที่ 24 ธันวาคม 2021 สมโภชพระคริสตสมภพ ไปกับ Joseph C.K.