วันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 2022
แผนกครอบครัวสังฆมณฑลนครสวรรค์ จัดสัมนาผู้ปฎิบัติงานอภิบาลครอบครัว
พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานอภิบาล
ชุมชนม้งเข็กน้อย
ณ วัดเข็กน้อย จ.เพชรบูรณ์