สถิติการจดทะเบียนสมรสและการจดทะเบียนหย่าร้างของประชากรไทย พ.ศ.2566

สถิติการจดทะเบียนสมรสและการจดทะเบียนหย่าร้างของประชากรไทย พ.ศ.2566

สถิติปี 2566

สำหรับข้อมูลสถิติการหย่าร้างและจดทะเบียนสมรส
ท่านสามารถดูได้จากเว็บไซต์หน่วยงานกรมการปกครองครับ
ที่อยู่ลิงก์ด้านล่างนี้ครับ

https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMenu/newStat/home.php