สมณลิขิตเตือนใจขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ถึงบรรดาครอบครัว โอกาสปีครอบครัว โดยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ผู้ตรวจคำและแก้ไข