สัมนาออนไลน์ หัวข้อ “ความรักในครอบครัวคือวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์ ผ่านทางสมณลิขิตเตือนใจ จงชื่นชมยินดีเถิด (Gaudate et exsultate)”