สาส์นวันครอบครัวคริสตชนไทย โดยบิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี โอกาสวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ | อาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2023

สาส์นวันครอบครัวคริสตชนไทย

โดยบิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

โอกาสวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ

อาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2023