สุขสันต์วันครอบครัว

แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอส่งความสุขวันครอบครัวไทย 14 เมษายน 2565 ขอพระพรของพระโปรดทรงอวยพระพรแด่พี่น้องทุกๆ ท่าน ทุกๆ ครอบครัว ตลอดไปเทอญ