อุดมศานต์ฉบับเดือนกันยายน 2022
สกุ๊ปพิเศษ | สรุปเนื้อหางานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 | ณ กรุงโรม อิตาลี | วันที่ 22-26 มิถุนายน 2022
หัวข้อ “ความรักในครอบครัว คือกระแสเรียกและวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์”

ภาพหน้าปก