เชิญชวนร่วมศึกษาชีวิตจิตแห่งการสมรสและครอบครัว
โดยศูนย์ศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2022
เวลา 10.00-11.00 น

ผ่านทางเฟสบุ๊คไลฟ์
https://fb.watch/gQ2PB4GYID