เชิญทุกๆ ท่านร่วมสัมมนาฟื้นฟูชีวิตจิตแห่งการสมรสและครอบครัว

แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญทุกๆ ท่าน และทุกๆ ครอบครัวร่วมสัมมนาฟื้นฟูชีวิตจิตแห่งการสมรสและครอบครัว ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 10.00-11.30 น. นำการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตจิตแห่งการสมรสและครอบครัวโดย คณะบราเดอร์แสงธรรม ชั้นปริญญาโทร ปี 1 ผ่านทางซูมและเฟสบุ๊คไลฟ์ที่ระบุทางด้านล่าง