เปิดงานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติ

เปิดงานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติ วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2022 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ซี บรีซ จอมเทียน รีสอร์ต พัทยา จ.ชลบุรี โดยแผนกครอบครัวสังฆมณฑลจันทบุรีเป็นเจ้าภาพ