เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2022 เขตวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดสัมนาครอบครัว เรื่อง การถือซื่อสัตย์ต่อกัน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2022 เขตวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง ได้จัดสัมนาครอบครัว เรื่อง การถือซื่อสัตย์ต่อกัน
“…ขอสัญญานว่าจะถือซื่อสัตย์ต่อคุณ ทั้งในยามสุขและยามทุกข์ ทั้งเวลาเจ็บป่วยและเวลาสบาย เพื่อรักและยกย่องให้เกียรติคุณ จนกว่าชีวิตจะหาไม่” โดยคุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายอภิบาล มีผู้เข้าร่วมจำนวน 29 คู่ ได้มีการมอบเกียรติบัติให้แก่คู่สมรสที่ครบรอบแต่งงาน 3 คู่ ได้แก่ครบรอบแต่งงาน 30 ปี 2 คู่ และ 40 ปี 1 คู่