แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอส่งความสุขโอกาสวันคริสต์มาส วันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ และวันขึ้นปีใหม่ 2023 แด่ทุกๆ ครอบครัว

💕แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

💕ขอส่งความสุขโอกาสวันคริสต์มาส วันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ และวันขึ้นปีใหม่ 2023

💝 ประทานพร โดย บิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกครอบครัวสภาฯ

💖 ขอพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า โดย คุณพ่อยอแซฟ ภูวนารถ แน่นหนา
ผู้อำนวยการแผนกครอบครัวสภาฯ

👇👇👇

💞เพื่อบรรดาครอบครัวทั้งหลาย💞