แผนกครอบครัวอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ขอนำเสนองานอภิบาลครอบครัว และการทำงานของกลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัว

แผนกครอบครัวอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ขอนำเสนองานอภิบาลครอบครัว และการทำงานของกลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัว

ขอขอบคุณคุณพ่อชนภัทร ผู้จัดการแผนกครอบครัวอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และทีมงานผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และรายการพระเจ้าสถิตกับเรา สื่อมวลชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

🌹 https://youtu.be/83kx50C0jmw

🌹 https://youtu.be/cQQ6T4DrYf0