โลโก้ทางการของงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
ในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2022