ไตร่ตรองพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ปี B

เชิญชวนร่วมไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้า สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่14 พฤศจิกายน 2021 โดย…คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล