10 คลิปวีดีโอขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสร่วมกับบรรดาตัวแทนครอบครัวทั้ง 5 ทวีป ร่วมไตร่ตรองชีวิตครอบครัว โอกาสปีครอบครัว Amoris Laetitia (19 มีนาคม 2021 – 26 มิถุนายน 2022)

| Version ~ พากษ์ไทย |

📢 แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

📡 ขอเชิญบรรดาครอบครัวคริสตชน รำพึง-ไตร่ตรองชีวิตครอบครัว 10 คลิปวีดีโอไปพร้อมกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและตัวแทนครอบครัวทั้ง 5 ทวีป โอกาสเตรียมครอบครัวสู่งานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2022

👇👇👇👇 Ep. บทนำ -Ep.10

https://www.facebook.com/100497558187090/posts/546447330258775/

💝Ep. บทนำ – Ep.10💝

👉Version – พากษ์ไทย👈

จัดทำโดย…บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์และทีมงาน ร่วมกับแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย