AMORIS LAETITIA FAMILY YEAR

05 Oct 2021
35

เชิญชวนไตร่ตรองชีวิตครอบครัว ไปพร้อมกับ “สมณลิขิตเตือนใจความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว” โอกาสปีครอบครัว Amoris Laetitia ค.ศ. 2021-2022