EP.4 ความรักในครอบครัว – 10 Video Amoris Laetitia

10 Video Amoris Laetitia

10 คลิปวิดีโอสั้นๆ นี้ เราจะได้ยินการพูดคุยขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้กล่าวถึงสมณลิขิตเตือนใจ ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว (Amoris Laetitia)

ร่วมพูดคุยไปพร้อมกับบรรดาครอบครัว ที่เป็นพยานเชิงประจักษ์ได้ร่วมแบ่งปันแง่มุมต่างๆ ในชีวิตประจำวันของพวกเขา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรดาครอบครัวทั่วโลกได้นำไปไตร่ตรอง ทั้งในส่วนบุคคลและหมู่คณะต่างๆ

** แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้แปล และจัดทำคำบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทย ในแต่ละคลิปวิดีโอซึ่งบางคลิปวิดีโอนั้น พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ได้จัดทำฉบับพากย์เสียงไทยแล้ว

คลิปวิดีโอทั้ง 10 ตอนนี้จะเผยแพร่ตลอด 5 เดือนก่อนวันที่ 22 – 26 มิถุนายน ค.ศ. 2022 ซึ่งเป็นช่วงของการจัดงานชุมนุมครอบครัวครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เพื่อเป็นการเตรียมตัวและไตร่ตรองไปพร้อมกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและครอบครัวต่างๆทั้ง 5 ทวีป ดังนี้

มกราคม 2022

บทนำ โดยพระคาร์ดินัล kevin Farrell

1) ก้าวไปด้วยกัน

2) ครอบครัวในความสว่างของพระวาจาพระเจ้า

กุมภาพันธ์ 2022

3) กระแสเรียกของครอบครัว

4) ความรักในครอบครัว

มีนาคม 2022

5) ความมั่นคงนิรันดร์และความสวยงามของความรัก

6) ผลของความรัก

เมษายน 2022

7) การถูกเรียกสู่พันธกิจของพระศาสนจักร

8) การศึกษาของบุตร คือการเรียกความท้าทายและความชื่นชมยินดี

พฤษภาคม 2022

9) การร่วมเดินทางเคียงข้างกับผู้อ่อนแอ

10) ชีวิตจิตของการสมรสและครอบครัว