สังฆมณฑลเชียงรายและคุณพ่อพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม (เจ้าอาวาส) ขอเรียนเชิญเปิด-เสกวัดคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์และนักบุญยอแซฟ

สังฆมณฑลเชียงรายและคุณพ่อพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม (เจ้าอาวาส) ขอเรียนเชิญเปิด-เสกวัดคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์และนักบุญยอแซฟ
ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2022
เวลา 10.00 น.
โดยพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธานเสกวัดคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์และนักบุญยอแซฟ
บ้านปางริมกรณ์ อ.เมือง
จ.เชียงราย